"GRAM GRY"

Opublikowano: 2023-03-23 08:44, Numer artykułu: 66045 , Autor: K.Banaszak

Zajęcia dodatkowe dla klas szóstych, w ramach których realizowana jest innowacja pedagogiczna „Gram gry”.

Realizowane działania motywują do pracy twórczej oraz do wykorzystania książek i gier planszowych jako inspiracji w realizacji projektów literackich i historycznych.

Wprowadzenie gier planszowych w ramach zajęć pozalekcyjnych staje się jedną z ważniejszych form aktywności, która integruje grupę, podtrzymuje więzi, nasila kontakty interpersonalne oraz rozwija wszechstronny rozwój uczniów poprzez zaangażowanie ich w różnego rodzaju aktywności wymagające współpracy i kreatywności. Element rywalizacji staje się motywacją do efektywnego i wielokierunkowego działania.