Akademia Dobrego Smaku

Opublikowano: 2022-10-12 21:55, Numer artykułu: 57385 , Autor: K.Banaszak

„Akademia Dobrego Smaku”

Innowacja kulinarna realizowana w klasach 5 i 6   

Autor innowacji:

Kinga Banaszak – nauczyciel matematyki

Realizator innowacji:

Kinga Banaszak

Rodzaj innowacji: metodyczna

Etap edukacyjny: drugi etap edukacyjny

Czas trwania innowacji: od roku szkolnego 2023/2024

Adresaci innowacji:

Uczniowie klasy 5a i 6b.

Zajęcia objęte innowacją:

 Zajęcia dodatkowe - raz w tygodniu (2 godziny lekcyjne)

Cele ogólne

-  kształtowanie kulinarnych zainteresowań u dzieci,

- motywowanie do możliwie największej samodzielności dzieci w zakresie estetycznego przygotowywania posiłków i ich spożywania,

- nauka gotowania w sposób kreatywny i prosty,

- zdobywanie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia,

- bezpieczne zachowanie w kuchni,

- poznawanie nowych smaków i ciekawych potraw.

Cele szczegółowe:

- usprawnianie czynności samoobsługowych,

- wyrabianie umiejętności posługiwania się prostymi sprzętami i urządzeniami kuchennymi,

- właściwe zachowanie się i zwrócenie uwagi na należyte bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć w kuchni,

- kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: łyżka, widelec, nóż.

- rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w kuchni i ich nazw,

- wdrażanie do korzystania ze źródeł informacji, instrukcji wykonania, rozumienia         i  zastosowania jej w praktyce,

- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, który ułatwia pracę w kuchni,

- samodzielne przygotowywanie potraw,

- wyrabianie poczucia estetyki poprzez zewnętrzny obraz przygotowywanych potraw i ich estetyczne spożywanie,

- wyrabianie umiejętności właściwego gospodarowania produktami spożywczymi   i ich przechowywania,

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole.


Pliki do pobrania: