PRÓBNY EGZAMIN KLAS ÓSMYCH 2024

Opublikowano: 2024-02-05 13:50, Numer artykułu: 37331 , Autor: K.Banaszak

 

PRÓBNY EGZAMIN W KLASIE ÓSMEJ  2023/2024

 

            W budynku  naszej szkoły przy ulicy Żeglarskiej 67  w ostatnich dniach stycznia został przeprowadzony próbny egzamin wg poniższego harmonogramu:

 

Data

Godzina

rozpoczęcia

egzaminu

Przedmiot

Czas

Czas dla uczniów, którym

przysługuje wydłużenie

 pracy z arkuszem

 

29 stycznia 2024

 

9.00

 

język polski

 

120 minut

 

do 180 minut/210 minut

 

30 stycznia 2024

 

9.00

 

matematyka

 

100 minut

 

do 150 minut

 

31 stycznia 2024

 

9.00

 

język angielski

 

90 minut

 

do 135 minut

  

W roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu w naszej szkole uprawnionych jest zaledwie 25 uczniów, dlatego też próbny egzamin odbył się w salach lekcyjnych  i w tych salach uczniowie będą się również mierzyć z arkuszami egzaminacyjnymi podczas majowej sesji, która została wyznaczona na 14-16 maja 2024 roku.

 

Rodzicom uczniów klas ósmych przypominamy, że zgodnie z komunikatem  CKE o materiałach i przyborach pomocniczych ważne, aby:

 

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  2.  Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.