Rada Rodziców

Opublikowano: 2019-10-26 22:38, Numer artykułu: 16908 , Autor: K.Banaszak

Szanowni Państwo,

Informujemy, że istnieje możliwość dokonywania wpłat bezpośrednich przez Rodziców na konto Rady Rodziców –

 

PKO BP 1 Oddział w Bydgoszczy

Nr konta 41 1020 1462 0000 7202 0018 7112.

 

Aby taka wpłata została prawidłowo zaewidencjonowana na koncie klasy, w tytule przelewu musi być wskazane imię i nazwisko dziecka oraz klasa, której dotyczy wpłata. Jednocześnie zachęcamy do uiszczania deklarowanych kwot, ponieważ zostają one ujęte w preliminarzu Komitetu Rodzicielskiego. Informujemy również,      że całkowita kwota przypadająca na klasę, jest w 50% do dyspozycji klasy. Pozostała część przeznaczona jest na organizowanie przez szkołę i Samorząd szkolny konkursy, bale karnawałowe, Dzień Sportu itp.