Przedszkole

Opublikowano: 2021-11-11 19:41, Numer artykułu: 46110 , Autor: M.Sobczak

Przedszkole

Tytułem wstępu...

W czasach wysokiego przyrostu naturalnego brakowało w grodzie nad Brdą i Wisłą miejsc w przedszkolach.

Z artykułów prasowych z tamtych czasów wynika, że nasza placówka była około 70 przedszkolem w Bydgoszczy, jednym z pięciu oddawanych do użytku w roku szkolnym 1980-1981. Budynek opisywano jako "obiekt typu szwedzkiego, złożony z 2 pawilonów z łącznikiem, pięciooddziałowy". W pracach wykończeniowych placówki brali udział rodzice pierwszych przedszkolaków.

Pewne opóźnienia budowlane spowodowały, że obiekt został oddany do użytku 3 listopada 1980 roku. Rozpoczęło w nim edukację 156 dzieci w pięciu grupach i co ciekawe tylko 50 z nich było mieszkańcami naszego osiedla.

Dyrektorem placówki była wówczas mgr Alicja Rudowska.

W 2016 roku w placówce rozpoczęto termomodernizację. W efekcie prac budowlanych budynek zyskał nowy wygląd.

Obecnie …

Kolejne zmiany nadeszły wraz z 1 września 2021 r. Tego dnia swoją działalność rozpoczął Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 36 oraz Przedszkole nr 58.

Dzisiaj …

Dziś do naszego przedszkola uczęszcza corocznie 125 dzieci. W bieżącym roku jest utworzonych pięć 25 osobowych grup. Mamy przekonanie, że zapewniamy naszym wychowankom miłą, pogodną atmosferę, dobrą zabawę i harmonijny rozwój.

Pedagogika zakłada dziś, że właściwą osobą, poza oczywiście rodzicami, która towarzyszy dziecku w odkrywaniu własnej interpretacji świata i własnych wartości, jest akceptujący dziecko, kierujący się w swoim postępowaniu miłością i dobrocią, prawdomówny, szanujący godność dziecka i będący autorytetem moralnym nauczyciel.

Staramy się dorównać w każdym naszym działaniu tym założeniom!

 

Od kilku lat współpracujemy z Teatrem "Vaśka" i "Mag-Ma", Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Filharmonią Pomorską, pedagogiem, psychologiem, logopedą, Radami Osiedla Piaski i Jachcice, Szkołą Podstawową Nr 36, Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Centrum Edukacji Nauczycieli... U nas odbywają się warsztaty dla nauczycieli i szkolenia, a studenci uczą się u nas pracy z dziećmi.

Od kilku lat nasze projekty edukacyjne uzyskują akceptację komisji i rokrocznie otrzymywaliśmy na nasze działania, dofinansowanie z puli Bydgoskich Grantów Oświatowych.