Uwaga, zmiana procedur otrzymania opinii ze szkoły dla rodzica.

Opublikowano: 2021-09-24 16:38, Numer artykułu: 43582 , Autor: K.Banaszak
  1. Rodzic/prawny opiekun występuje do dyrekcji szkoły z prośbą o otrzymanie opinii dotyczącej dziecka, określa na piśmie cel opinii (diagnoza w PPP, terapia w PZP, itp.)
  2. Wychowawca, pedagog lub inna osoba wyznaczona przez dyrekcję ma 14 dni na napisanie opinii.
  3. Opinię z nadanym numerem JRWA odbiera w sekretariacie szkoły rodzic, potwierdza na kopii opinii odbiór (nie przekazujemy dokumentu przez uczniów).
  4. Instytucje np. Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich, MOPS czy inne instytucje występują z pisemny wnioskiem o opinię do szkoły.