KONKURS "Bajkowa zakładka do książki"

Opublikowano: 2024-04-08 12:52, Numer artykułu: 81310 , Autor: M.Sobczak

Konkurs plastyczny „Bajkowa zakładka do książki”

 

 

W związku z przypadającym na 23.04.2024 światowym dniem książki nasze przedszkole organizuje konkurs na „Bajkową zakładkę do książki”

 

Regulamin konkursu:

I. Organizator:                                      

Przedszkole nr 58 w Bydgoszczy

ul. Niecała 20

85-516 Bydgoszcz

II Cele:

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

Rozbudzenie świadomości poszanowania książek,

Kształtowanie wyobraźni plastycznej,

Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach,

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.

3. Prace powinny być wykonane przez dziecko wraz z rodzicami techniką płaską, dowolną,

  1. 4.  Każda praca powinna zawierać wizytówkę z imieniem i nazwiskiem oraz numerem grupy dziecka

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną wykonaną zakładkę do książki.

6. Prace należy dostarczyć między 17.04-19.04.2024

IV. Nagrody

1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych

Kryterium oceny:
- walory artystyczne,
- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,

2. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody

  1. 3.  Ogłoszenie wyników nastąpi 23.04.2024 , wyniki opublikowane zostaną na stronie naszego przedszkola.

 

V. Postanowienia końcowe:

 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy oraz umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

 

2. Organizator konkursu:

    mgr Agnieszka Cichocka