KONKURS "STROIK WIELKANOCNY"

Opublikowano: 2024-03-13 19:04, Numer artykułu: 79966 , Autor: M.Sobczak

Regulamin konkursu plastyczno-technicznego „STROIK WIELKANOCNY”

  1. Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Nr 58 w Bydgoszczy

Ul. Niecała 20

85-516 Bydgoszcz

 

  1. Celem konkursu jest:

- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych;

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i rodziców;

- powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, zainteresowań i uzdolnień plastycznych;

- stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

 

  1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 3 do 6 lat wraz z rodzicami.

 

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie rodzinnego stroika wielkanocnego.

 

  1. Wymagania konkursowe:

- każdy uczestnik do konkursu może zgłosić jedną pracę,

- każdy stroik powinien mieć przypiętą wizytówkę z podanym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy uczestnika.

 

  1. Przebieg konkursu:

a)      prace konkursowe należy przynosić do przedszkola w terminie 19-21.03.2024r. (wtorek-czwartek) i złożyć u nauczycielek grupy V. Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie w holu.

b)     wyboru najpiękniejszych prac dokonają rodzice przydzielając jeden głos wybranemu dziełu. Głosowanie odbędzie się w dniu 22.03.2023r. (piątek) od godz. 6.00 do godz. 17.00 w siedzibie Organizatora.

c)      nad prawidłowym przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu czuwać będzie specjalnie powołana komisja jurorska. Jury po przeliczeniu głosów wyłoni zwycięzców.

d)     Kryteria oceny prac:

- pomysłowość i oryginalność,

- estetyka i walory artystyczne wykonanej pracy,

- różnorodność użytych materiałów.

e)     Informacje o wynikach konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.

f)       Nagrody:

- uczestnicy z największą ilością głosów (3 miejsca) dostaną nagrody rzeczowe i dyplomy,

- pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymają upominki i dyplomy.

Wręczenie nagród odbędzie się 26.03.2024r.

 

  1. Postanowienia końcowe:

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy oraz umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja.

Zgłoszone prace podlegają zwrotowi – prace można odebrać z wystawy od poniedziałku 25.03.2024r. podczas odbierania dzieci.

 

  1. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu – nauczycielka grupy V - mgr Jolanta Święs

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!