Międzynarodowy Dzień Tolerancji w naszej szkole

Opublikowano: 2023-11-13 17:51, Numer artykułu: 74809 , Autor: K.Banaszak

Mam prawo być inny
Międzynarodowy Dzień Tolerancji w naszej szkole


         16 listopada 2023r.obchodzimy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Dzień ten jest okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek.

Święto to  ustanowione zostało  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO.

            Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

            Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”..